چکيده
ارتباط رفتاري، آموختني است و اين بيانگر اين نظر است که ما با يادگيري درست و کسب مهارت هاي ارتباطي مي توانيم به اصلاح و بهبود رفتارهاي ارتباطي خويش دست يابيم.بيشتر وقت، انسانها در ارتباطات روزمره، صرف گوش دادن و سخن گفتن مي‌شود، اما ترس از برقراري ارتباط و صحبت کردن در برابر جمع، مشکلي است که بسياري با آن رو به رو هستند و نمي‌دانند که چگونه يک ارتباط درست و موثر برقرار کنند.اهميت اين مشکل زماني دوچندان مي شود که در شغل مان و سازماني که در آن کار مي کنيم در برقراري ارتباط با مديران ،همکاران و مراجعان عملکرد ضعيفي داشته باشيم.
اتفاقي نيست، که اکثر شرکتها و سازمانها در برنامه آموزشي خود براي پيشرفت شغلي کارکنان، مهارت هاي ارتباطي را نيز مي گنجانند.
منافع و مزاياي مهارتهاي ارتباطي بسيار زياد و مختلف اند. اين مهارتها مي توانند زندگي شما را در آينده به گونه‌اي حفظ کنند، قلب فرد مورد علاقه تان را بربايند، يا ازدواجتان را نجات دهند.
در کار و تجارت هم، فوايد و مزايايي از اين قبيل موارد، وجود خواهد داشت:  
1. بهبود فعاليتهاي پايشي کارمندان
2. بهبود روابط با خارج از سازمان
3. بهبود اعتماد به نفس سازماني

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۱/۲۲ساعت 23 PM  توسط عباس آزادمنش  | 

چکیده:

ارتباطات به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می‏شود . ایجاد روابطی خوب که منجر به تجارتی موفق گردد، عاملی اساسی در موفقیت کسب و کار محسوب می شود. چنین روابطی بر پایه نحو ارتباطات ما شکل می گیرد. برای حفظ یک ارتباط سالم و سود آور, نیازمند ارتباط با گروه های متعدد از مردم هستیم. کارآفرینان هوشمند هرگز فراموش نمی کنند که موفقیت آنها  با شبکه پیچیده ای از افراد و سازمان های دیگر در هم تنیده است . تمام این روابط باید حفظ و پرورش داده شوند. عوامل مختلفی در ایجاد و حفظ ارتباطی موثر نقش بازی میکنند و همچنین موانعی چند نیز در این مسیر وجود دارند. اما برای حضور موفق در بازار پویای امروزی, باید جزء بسیار مهمی, به نام مشتری را که در دنیای ارتباطات کسب و کار نقش اساسی ایفا میکند, مدنظر قرار دهیم. مدیریت ارتباط مشتریان ، برای سازمانها این امکان را فراهم می‏آورد که با احتمال بیشتری قادر به تشخیص فرصتهای پدیدار شده در بازار بوده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند.

واژگان کلیدی:

ارتباطات1, ارتباط موثر2, مدیریت روابط مشتری 3, مدیریت دانش4, مدیریت دانش مشتری5

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۱/۲۲ساعت 0 AM  توسط عباس آزادمنش  |